Boğaziçi Proficiency – BUEPT Sınavı Nedir? Ne Sorulur?

 • BUEPT sınavı, açılımı Boğaziçi University English Proficiency Test (Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı) olan ve hazırlık okulu (YADYOK) tarafından akademik takvimine göre yılda dört defa yapılan bir sınavdır.
 • Dinleme, okuma ve yazma olmak üzere 3 bölümden oluşur ve toplam 3,5 saat sürer.
 • BUEPT sınavında parçalı geçme sistemi uygulanmaktadır. Sınavda bölümlerin notları ayrı ayrı hesaplanır ve 2 yıl geçerlidir. Başarılı olduğunuz bölümlerden 2 yıl boyunca muaf tutulursunuz. Öğrenciler sonraki sınavlarda sadece başarısız oldukları bölümlerden sorumludurlar.
 • Hazırlık okulunda 2 dönem eğitim alan öğrenciler Bahar BUEPT sınavından itibaren bu haktan yararlanırlar.
 • Sınav sonuçlarının puanlamasında harf sistemi kullanılır. Geçer notlar (60-100 arası) S (satifactory) ile başarısızlar F (fail) ile gösterilir.
 • Geçer not (F) yelpazesi A, B, C şeklindedir. En düşük geçme notu C’dir ve 60 puana denktir.
 • Başarısız notlar (F) ise F1, F2, F3 ve F4 şeklindedir. F4 en düşüktür.
 • Sınavda Dinleme ve Okuma bölümünlerinden sonra yazma bölümü başlamadan 30 dakikalık bir ara verilir.
 • BUEPT dinleme ve okuma sınav sorularının hemen hepsi açık uçlu soru (wh- questions) formatındadır.
 • Sınavda sadece mavi ya da siyah renkli tükenmez kalem ile yapılır. Kurşun kalem kullanılmaz.
 • BUEPT Dinleme sınavı Selective Listening ve Careful Listening olmak üzere 2 bölümden oluşur.
 • Sınav, ses kaydı dinleme şeklinde değildir. Metinler hocalar tarafından bir kez sesli okunur.
 • BUEPT Selective Listening bölümünde ortalama 10 soru sorulur. Dinleme esnasında soruların cevaplandığı while listening formatındadır.
 • Careful Listening bölümünde de 10 soru sorulur. Note-Taking formatındadır.
 • Metin dinlenirken not alınır. Sonrasında dağıtılan sorular alınan notlara göre cevaplanır. Süre 15 dakikadır.
 • BUEPT Okuma sınavı da Search Reading ve Careful Reading olmak üzere 2 bölümden oluşur.
 • Search Reading uzun bir makaleden istenen bir bilgiyi bulma becerinizi ölçer.
 • Ortalama 10 sorudan oluşur. Süre yaklaşık 30 dakikadır.
 • Careful Reading bölümü detay sorular içerir. Ortalama 10 sorudan oluşur. Süre yaklaşık 30 dakikadır.
 • Kısa cevap, çoktan seçmeli veya eşleştirme soruları içerir.
 • BUEPT Yazma bölümü (Test of Written english – TWE) toplam 80 dakika sürer.
 • Verilen 2 farklı konu ile alakalı her biri 250 kelimelik 2 essay yazmanız istenir.

 

Boğaziçi Proficiency – BUEPT Zor mu?

BUEPT sınavı, uygulanan hazırlık atlama sınavları arasında en çok İngilizce bilgi, donanım ve pratiğini gerekli kılan sınavdır. Kolay bir sınav değildir. Sınavı geçmek için akademik metin ve yapılara aşinalık ve dikkat mutlaka gereklidir. Sınavın şıklı sorular yerine açık uçlu sorulardan oluşması da öğrenciler için ayrıca dezavantajlı durumdur.

Boğaziçi Üniversitesi’nde bir çok öğrenci bu sınavı hafife aldıklarından dolayı beklemeli öğrenci (remedial) olarak okul hayatlarına devam etmektedir.

Bununla beraber, bahsedilen konularda gerekli çalışmaları yapmış ve soru tiplerine aşina olan öğrenciler BUEPT sınavından zorlanmadan geçerek bölümlerine başlamaktadır.

 

BUEPT Detaylı Bilgi ve Tavsiyeler

Boğaziçi BUEPT Paylaşımlarımız

BUEPT Kurslarımız